Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Блог

Финансиране по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Зелена храна ЕООД получи помощ в размер на 4500 лева, от които 3 825,00 лв.
европейско финансиране и 675,00 лв. национално съфинансиране безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Получените средства по Договор номер BG16RFOP002-2.073-0856-C01 са за осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Периодът на договора е от 23.06.2020 г. до 23.09.2020 г. Финансирането по проекта даде възможност Зелена храна ЕООД да бъде сертифицирана по стандарта ISO 22000, с което да увеличи възможността за предлагане на продуктите на компанията на външни пазари.

Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Прочетете още:
Лактоза
СУПЕР ПРОМО!
Wild Woods Пакет – три деликатеса от нахут с диви гъби

14.40 лв. вместо 18.00 лв.

Гурме Мусове от тофу

Деликатес от диворастящи гъби

Меню